Smluvní ujednání

(ze dne 4.4.2018)

* * *

 

Příloha č. 1

 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

 

Společnosti Amare duo s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 17378494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 370892/MSPH

Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od Smlouvy (*)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

* * *